נרטיב - הגדרה

סיפור = תיאור רצף אירועים, כפי שקרו, ללא פרשנות ובצורה "אובייקטיבית."
נרטיב = סיפור שעבר שינוי מתוך החוויה האישית. חוויה זו מושפעת מהאופי והאישיות, מהזהות האישית והחברתית, ממערכת האמונות והערכים, ומתפיסת העולם האישית.

הנרטיב הוא סיפור שעבר שינוי מתוך תהליך של עיבוד פנימי דרך החוויה האישית של המספר. הנרטיב מעניק משמעות לאירועים אותם מתאר הסיפור.
שינוי בנרטיב יגרום לשינוי במשמעות שהאדם נותן לאירועים השונים ולשינוי בזהות של האדם. לדוגמה: שינוי מזהות של "קורבן" לזהות של "שולט על האירועים בחיי."
טיפול נרטיבי עוסק בעיקר בשינוי הנרטיב של הפונה. למשל מנרטיב של "קורבן" לנרטיב של בעל שליטה על החיים.
 

כל הזכויות שמורות לד"ר אליהו (אלי) אברהמי ©2011 טל:04-8243932 מייל:avrahami.eli@gmail.com
בניית אתר EkDesing