טיפול קבוצתי

העבודה הקבוצתית תופסת מקום חשוב יותר ויותר מזה 60 שנה. לעבודה קבוצתית טיפולית יש מספר יתרונות על העבודה הפרטנית (מטפל-מטופל בלבד) ורבים יכולים ליהנות מיתרונות אלו.
ארווין יאלום, בדברו על פסיכותרפיה, טוען כי "הריפוי" אינו אפשרי וכך, המטרה העיקרית בטיפול רגשי, כאן, טיפול קבוצתי, היא "שינוי" ברגשות ובהתנהגות של המשתתפים בקבוצה. יאלום מונה 11 משתנים הפועלים בשרות התהליך הטיפולי בקבוצה, בין המשתנים נזכיר כאן:
אוניברסאליות: המשתתפים לומדים שגם לאחרים בעיות "דומות" והם אינם לבד.
החדרת תיקווה: כאשר אנו רואים שינוי אצל חבר בקבוצה אנו מאמינים שגם אנו נוכל להשיג שינוי.
למידה בין-אישית: הקבוצה היא מעבדה ליחסי אנוש וניתן לתרגל בה התנהגויות חברתיות יעילות. ניתן לשפר תקשורת בין אישית.
לכידות קבוצתית: תחושת הלכידות הקבוצתית, הנוצרת לאחר מספר מפגשים, נותנת לכל משתתף ביטחון להעלות בעיות מחד, ויכולת קבלת משוב (או הצעות לשינוי) מאידך, ללא התנגדות, בושה או חשש.
המשוב  הוא כלי מרכזי בעבודה הקבוצתית.
 לא כל אדם מתאים לפעילות בקבוצה טיפולית. יש אנשים הזקוקים "להכנה" בטיפול פרטני בטרם יוכלו להצטרף לקבוצה. מכאן שיש חשיבות רבה לראיון קבלה שיעשה מנחה הקבוצה לכל אחד מהמשתתפים לפני פתיחת הקבוצה.
טיפול קבוצתי יעיל במקרה של בעיות בתקשורת בין-אישית, בעיות של בטחון עצמי, זהות, ובעיות חברתיות שונות.

 

כל הזכויות שמורות לד"ר אליהו (אלי) אברהמי ©2011 טל:04-8243932 מייל:avrahami.eli@gmail.com
בניית אתר EkDesing